Nota prawna


Administrator serwisu Przeslij.com szanuje prawo polskie i międzynarodowe, dlatego będzie reagował najszybciej jak to możliwe na wszelkie wiarygodne zgłoszenia dotyczące wszelkich naruszeń prawa w serwisie. Żaden z zgłoszonych czy wykrytych przez serwis Przeslij.com przypadek naruszenia praw autorskich nie będzie tolerowany. Każdy użytkownik serwisu zakładając na nim konto, jest informowany o tych zasadach i akceptuje je, zgadzając się na przestrzeganie określonych w nim zasad. Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zmianami), Administrator serwisu, który po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia usunął materiał naruszający prawo, zostaje zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności prawnej a jedyną osobą pociągniętą do odpowiedzialności może być Użytkownik, który zamieścił owy materiał w serwisie prowadzonym przez jego Administratora.


Zgłoś nadużycie / zgłoszenie DMCA


Jeśli napotkałeś materiał objęty ochroną prawną umieszczony w naszym serwisie przez danego Użytkownika niezwłocznie go do nas zgłoś. Jesteśmy zobowiązani do przeglądania każdego zgłoszenia DMCA a w przypadku stwierdzenia nieuprawionego użycia danego materiału przez Użytkownika i przesłania odpowiedniej autoryzacji przez podmiot zgłaszający materiał jesteśmy również zobligowani do jego niezwłocznego usunięcia z serwisu. Każde zgłoszenie staramy się przeglądać w czasie nie dłuższym niż 72h. Na każde zgłoszenie odpowiadamy drogą mailową.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
- Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
- Nazwę organizacji, którą reprezentuje osoba zgłaszająca
- Opis zgłaszanych materiałów objętych ochroną autorską
- Pełne adresy URL prowadzące do w/w materiałów - jeśli jest ich kilka każdy należy podać w osobnej linii

Zgłoszenia proszę kierować na dedykowany do tych celów adres e-mail : [email protected]
Image