Sprawdź linki

Użyj tej strony, aby sprawdzić, czy linki które otrzymałeś od znajomego są nadal aktywne. Wpisz maksymalnie 200 adresów URL poniżej, po jednym w każdej nowej linii i kliknij "Sprawdź linki"